Rozdiel medzi nula a nič

Kľúčový rozdiel: Nula má číselnú hodnotu '0' a je celé číslo, ktoré bezprostredne predchádza 1. Nič nie je absencia niečoho alebo neplatnosti. Nič nie je spojené ani s myšlienkou ničenia, kde neexistuje nič; ide o stav neúcty alebo neexistencie.

Nič a nula neboli predmetom neustálej diskusie, pričom niektorí uviedli, že obidva tieto sú podobné, pretože nula nestačí na nič. Avšak mnohí argumentujú proti tejto teórii, v ktorej sa uvádza, že sú veľké rozdiely medzi nulou a ničom. Z vedeckého a matematického hľadiska sa preukázalo, že nula a nič nie sú odlišné a mali by sa používať ako také.

Nula má číselnú hodnotu '0'. V dávnych dobách matematika nezahrnula číslo 0, ich číselný systém sa začal od 1. Prví Egypťania mali unárny systém alebo aditívny systém, v ktorom použili opakovanie jedného symbolu na reprezentáciu akéhokoľvek čísla. Napríklad dva boli dva symboly a tri by boli tri symboly 1 atď. Po 10 rokoch však bolo príliš mätúce, museli sa počítať všetko, a preto vytvorili nový symbol pre 10, 100, 1000, atď. Tak by to bolo niečo také, 1 (jeden), 11 (dva), 111 (tri) ... 10 (desať), 101 (jedenásť), 1011 (dvanásť) ... 1010 (dvadsať). Tento systém je podobný rímskemu číslu, ktorý ešte existuje.

Babylonskí matematici boli prvými, ktorí pridal priestor na to, aby zaplnili nedostatok pozicovej hodnoty. V roku 300 pnl bol ako interpolátor zvolený interpunkčný symbol (dva naklonené kliny) v tom istom babylonskom systéme. Koncept nuly, ktorý bol prvýkrát založený v Indii v priebehu 5. storočia pred nl. Indický učenec Pingala použil sanskrútske slovo śūnya na označenie nula alebo neplatné. Bol znázornený kruhom, ktorý sa stal známym ako 0.

Nula má číselnú hodnotu "0" a je celé číslo, ktoré bezprostredne predchádza 1. Je to párne číslo, ktoré je deliteľné 2 a nie je ani pozitívne, ani negatívne. Nula je číslo, ktoré kvantifikuje počet alebo množstvo nulovej veľkosti. Nula, ak po čísle zvyšuje hodnotu čísla desaťkrát, tj 2, 20, 200 atď. Slovo "nula" je odvodené z francúzskeho "zéro" z benátskej "nuly" získaného z talianskeho "zefiro" od arabskej "ṣafira" (čo znamená "prázdne alebo nič"), ktoré bolo upravené zo sanskrtickej "shunya", čo znamená "prázdne".

Dictionary.com definuje slovo 'nothing' ako:

 • Žiadna vec; niečo; nič: nehovoriť nič.
 • Žiadna časť, zdieľanie alebo sledovanie (zvyčajne nasledované): Dom nepreukázal nič o svojej bývalej veľkoleposte.
 • Niečo, čo neexistuje.
 • neexistencia; ničotnosť: zvuk nezmizol.
 • Niečo alebo niekto bez významu alebo významu: Peniaze nie sú ničím, keď ste bez zdravia.

Podľa tejto definície nič nie je absencia niečoho alebo prázdna. Nič nie je spojené ani s myšlienkou ničenia, kde neexistuje nič; ide o stav neúcty alebo neexistencie. Toto sa v mnohých prípadoch líši od "0", pretože aj pri "0" existuje niečo, zatiaľ čo v "nič" nič neexistuje.

Dokonca aj v matematike sa nula považuje za hodnotu, zatiaľ čo nič sa nepovažuje za nulovú množinu. Napríklad:

Nastavte A {0, 1, 2, 3, 4, 5}

Nastavte B {}

Nastaviť C {0}

V prípade množiny A má celkovo šesť hodnôt od 0 do 5, pričom 0 sa počíta ako jeden prvok. Druhá sada nemá v sebe nič a je považovaná za nulovú súpravu alebo súpravu, ktorá nemá žiadnu hodnotu. Teraz nastavte C, hoci nula nemá hodnotu, v tomto prípade sa stále považuje za prvok a súbor má hodnotu.

Nula je tiež považovaná za niečo, čo môže poskytnúť hodnotu číslu vo vyššie uvedenom prípade 2, 20, 200, čo nie je možné s ničím. Zero má tiež vlastnú sadu pravidiel a môže sa navyše používať, odčítanie, násobenie a delenie (napríklad 2 + 0 = 2). Nič však nemôže byť pripočítané ani odpočítané od žiadneho čísla, čo mu nedáva žiadnu hodnotu. Hodnota nuly sa tiež zobrazuje v akomkoľvek čísle zvýšenom na výkon 0 má hodnotu 1. (n ^ 0 = 1). Nula tiež hrá dôležitú úlohu v programovacom jazyku, ktorý používajú počítače v týchto dňoch. Binárny systém je úplne vytvorený z 0s a 1s, čo je primárny jazyk používaný na programovanie počítačových systémov.

Odporúčaná

Súvisiace Články

 • populárne porovnania: Rozdiel medzi ženským a mužským mozgom

  Rozdiel medzi ženským a mužským mozgom

  Hlavný rozdiel: Mužské mozgy sú väčšie ako ženy. Tiež ľudia sú prevažne ľavostranní, čo znamená, že používajú svoju ľavú hemisféru viac, zatiaľ čo ženy používajú ľavú aj pravú hemisféru rovnako. Všeobecne sa uznáva, že muži sú odlišní od žien. Majú tendenciu reagovať odlišne na rôzne situácie. O mužoch sa hovorí, že sú lepšie prispôsoben
 • populárne porovnania: Rozdiel medzi iPhone 5S a Samsung Galaxy S3

  Rozdiel medzi iPhone 5S a Samsung Galaxy S3

  Hlavný rozdiel: iPhone 5S je najnovší smartphone od spoločnosti Apple. Je vybavený Apple OS 7 a je k dispozícii v 3 farbách: biela, čierna a zlatá. Samsung Galaxy S3 bol nástupcom Samsungu Galaxy S4, vlajkovej lode Samsung Corporation. Dňa 10. septembra 2013 spoločnosť Apple oznámila spustenie dvoch najnovších telefónov: iPhone 5S a iPhone 5C. Vedúci pracovní
 • populárne porovnania: Rozdiel medzi poľnohospodárstvom a záhradníctvom

  Rozdiel medzi poľnohospodárstvom a záhradníctvom

  Kľúčový rozdiel : Poľnohospodárstvo je praxou chovu a kultivácie s cieľom vyrábať potraviny a potravinárske výrobky. Záhradníctvo je akt kultivácie záhrady pre ovocie alebo zeleninu a tiež jej zachovanie. Kultivácia je nevyhnutná pre prežitie človeka. Závisli sme od kultivácie na jedlo a živobytie od doby kamennej. Poľnohospodárstvo je d
 • populárne porovnania: Rozdiel medzi aeróbnou a anaeróbnou dýchaním

  Rozdiel medzi aeróbnou a anaeróbnou dýchaním

  Kľúčový rozdiel: Aeróbne dýchanie je proces rozpadu glukózy pomocou kyslíka. Bunky používajú glukózu a kyslík na produkciu oxidu uhličitého, vody a energie. Anaeróbna respirácia je proces rozpadu glukózy bez použitia kyslíka, ale skôr katalyzátorov. Vytvára vedľajšie produkty energie, oxidu uhličitého a kyseliny mliečnej. Termín aeróbna je najčaste
 • populárne porovnania: Rozdiel medzi auditom a kontrolou

  Rozdiel medzi auditom a kontrolou

  Kľúčový rozdiel: Audit je kontrola, preskúmanie alebo overovanie osoby, organizácie, systému, procesu, podniku, projektu alebo produktu. Inšpekcia je akt skúmania niečoho, často úzko. Audit je nezávislé preskúmanie a preskúmanie záznamov a činností na posúdenie primeranosti systémových kontrol, na zabezpečenie súladu so zavedenými politikami a prevádzkovými postupmi a na odporúčanie potrebných zmien v kontrolách, politikách alebo postupoch. Používa sa na určenie pravosti
 • populárne porovnania: Rozdiel medzi Samsung Galaxy S4 Mini a Nokia Lumia 925

  Rozdiel medzi Samsung Galaxy S4 Mini a Nokia Lumia 925

  Kľúčový rozdiel: Spoločnosť Samsung oficiálne oznámila malému bratovi svojej úplne novej vlajkovej lode: Samsung Galaxy S4 Mini. Telefón je vybavený 4, 3 palcovou kapacitou dotykovej obrazovky qHD Super AMOLED s kapacitou ~ 256 ppi. Hmotnosť telefónu bola tiež znížená na 107 gramov pre model 3G a 108 gramov pre model LTE. Spoločnosť Nokia
 • populárne porovnania: Rozdiel medzi reklamou a marketingom

  Rozdiel medzi reklamou a marketingom

  Hlavný rozdiel: Reklama je hlavne o predaji produktu alebo služieb, na rozdiel od marketingu, čo je celý proces vývoja, brandingu, navrhovania produktu alebo služby s cieľom jeho uvedenia na trh. Mnohí si myslia, že marketing a reklama sú synonymá. ide však o dve odlišné pojmy. Jedným zo spôsobov, ako ich rozlíšiť, je uvedomiť si, že reklama je súčasťou marketingu a že marketing je oveľa väčší ako reklama. Reklama je o tom, že obaja o
 • populárne porovnania: Rozdiel medzi zabudnutým a zabudnutým

  Rozdiel medzi zabudnutým a zabudnutým

  Kľúčový rozdiel: Zabudnite na to, aby ste niečo odmietli. Zabudli ste na jednoduchý minulý čas na zabudnutie. Zatiaľ čo zabudnuté je minulosť účasti zabudnúť. Zabudli sme na minulý čas na zabudnutie. Zapomenúť je niečo, čo si niečo pamätá. Je to stav, keď niečo z mysle unikne. Zabudli sa, keď sa akt za
 • populárne porovnania: Rozdiel medzi grafom Gantt a PERT

  Rozdiel medzi grafom Gantt a PERT

  Kľúčový rozdiel: grafy Ganttov a grafy PERT sú vizualizačné nástroje, ktoré projektujú a rozkladajú úlohy spolu s časom potrebným na vykonanie konkrétnej úlohy. Ganttov diagram je zobrazený ako stĺpcový graf, zatiaľ čo graf PERT je reprezentovaný ako vývojový diagram. Grafy Gantt a diagramy PERT sú vizualizačnými nástrojmi, ktoré projektujú a rozkladajú úlohy spolu s časom potrebným na vykonanie konkrétnej úlohy. Ide o nástroje na správu času, kto

Redakcia Choice

Rozdiel medzi HTML a JSP

Hlavný rozdiel: HTML znamená HyperText Markup Language. Je to dobre známy mark up jazyk používaný na vývoj webových stránok. Bolo to po dlhú dobu a je bežne používaný pri návrhu webových stránok. JSP znamená stránky JavaServer. Používa sa predovšetkým na vývoj dynamických webových stránok. Technológia JSP umožňuje