Rozdiel medzi OSN a WTO

Kľúčový rozdiel: WTO je zodpovedná za uľahčenie svetového obchodu, zatiaľ čo OSN je zodpovedná za podporu medzinárodnej spolupráce.

Organizácia Spojených národov (OSN) a Svetová obchodná organizácia sú dve úplne odlišné organizácie, ktoré na globálnej úrovni zodpovedajú dvom rôznym funkciám. Zatiaľ čo WTO je zodpovedná za uľahčenie svetového obchodu, OSN je zodpovedná za podporu medzinárodnej spolupráce.

Organizácia spojených národov (OSN) je medzivládna organizácia zriadená 24. októbra 1945. Organizácia bola založená s cieľom podporiť medzinárodnú spoluprácu. OSN uspeje po neúspešnej Ligii národov, ktorá vznikla po druhej svetovej vojne, aby zabezpečila, že sa takýto konflikt nezopakuje.

OSN má šesť hlavných orgánov: Valné zhromaždenie (hlavné poradné zhromaždenie); Bezpečnostná rada (na rozhodovanie o niektorých rezolúciách o mieri a bezpečnosti); Hospodárska a sociálna rada (ECOSOC) (na podporu medzinárodnej hospodárskej a sociálnej spolupráce a rozvoja); sekretariát (na poskytovanie štúdií, informácií a zariadení, ktoré OSN potrebuje); Medzinárodný súdny dvor (primárny súdny orgán); a Rada pre dôstojnosť Organizácie Spojených národov (nečinná od roku 1994).

OSN má aj agentúry ako Svetová banka, Svetová zdravotnícka organizácia, Svetový potravinový program, UNESCO a UNICEF. Tiež má Medzinárodný súdny dvor, kde sa vypočujú spory medzi rôznymi krajinami. Hlavnými cieľmi OSN sú: udržiavanie mieru a bezpečnosť, ľudské práva, hospodársky rozvoj a humanitárna pomoc, pomôcť kolóniám dosiahnuť nezávislosť, podporovať environmentálne otázky a vyhlasovať a koordinovať medzinárodné dodržiavanie.

Svetová obchodná organizácia (WTO), ktorá bola vytvorená s cieľom uľahčiť a liberalizovať medzinárodný obchod. Bola založená 1. januára 1995 a bola nástupcom Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT). WTO sa zaoberá väčšinou reguláciou obchodu medzi členskými krajinami a poskytuje rámec pre rokovania o politikách. Pomáha tiež pri formalizácii obchodných dohôd a pri pomoci krajinám pri riešení sporov a pri presadzovaní dodržiavania dohôd WTO. Dohody sú podpísané zástupcami vlád členských štátov a potom ich ratifikujú príslušné parlamenty zástupcov.

Organizácia v súčasnosti pracuje na rokovaniach z nedávneho rozvojového kola rokovaní z Dohy, ktoré začalo v roku 2001. Snaží sa nájsť spoločný základ v obchodných postupoch a konfliktoch medzi voľným obchodom s priemyselnými tovarmi a službami medzi rozvinutými štátmi a rozvojovými krajinami.

Medzi hlavné funkcie WTO patria: dohľad nad vykonávaním, riadením a fungovaním príslušných dohôd, poskytovanie fóra na rokovania a riešenie sporov, preskúmanie a šírenie národných obchodných politík, zabezpečenie súdržnosti a transparentnosti obchodných politík prostredníctvom globálneho dohľadu tvorby hospodárskej politiky a pomoci rozvojovým, najmenej rozvinutým krajinám a krajinám s nízkymi príjmami.

Porovnanie medzi OSN a WTO:

UN

WTO

Plná forma

Spojené národy

Svetová obchodná organizácia

Tvorenie

24. októbra 1945

1. januára 1995

ústredie

Mesto New York

Ženeva, Švajčiarsko

členstva

193 členských štátov a 2 štáty pozorovateľov

160 členských štátov

Vodca

Ban Ki-moon

Roberto Azevêdo

ciele

 • Udržiavanie mieru a bezpečnosť
 • Ľudské práva
 • Hospodársky rozvoj a humanitárna pomoc
 • Pomáhajúcim kolóniám dosiahnuť nezávislosť
 • Podpora environmentálnych otázok
 • Vyhlásenie a koordinácia medzinárodných pokynov
 • Dohliada na implementáciu, správu a prevádzku príslušných dohôd
 • Poskytuje fórum pre rokovania a riešenie sporov
 • Preskúmať a propagovať vnútroštátne obchodné politiky
 • Zabezpečiť súdržnosť a transparentnosť obchodných politík prostredníctvom dohľadu pri tvorbe globálnej hospodárskej politiky
 • Pomoc rozvojovým, najmenej rozvinutým krajinám a krajinám s nízkymi príjmami
Odporúčaná

Súvisiace Články

 • populárne porovnania: Rozdiel medzi Tai Chi a Karate

  Rozdiel medzi Tai Chi a Karate

  Hlavný rozdiel: Tai Chi je bojové umenie v čínskom štýle, ktoré sa praktizuje aj na získanie meditácie a stabilizácie mysle, zatiaľ čo Karate je moderná forma japonského bojového umenia, ktorá sa praktizuje v oblasti športu a sebaobrany. Tai Chi pochádza z Číny. Bola ovplyvnená taoistickými a budhistickými kláštormi. Všeobecne sa zameriava
 • populárne porovnania: Rozdiel medzi Sony Xperia ZR a Sony Xperia T

  Rozdiel medzi Sony Xperia ZR a Sony Xperia T

  Hlavný rozdiel: Sony Xperia ZR je v podstate menšia verzia vlajkovej lode Xperia Z, ktorá ponúka veľa rovnakých funkcií. Rovnako ako model Xperia Z, nový Xperia ZR je odolný voči vode a prachu. Telefón však môže byť tiež použitý pod vodou a môže byť udržaný ponorený pod vodou až na 30 minút, na rozdiel od Z. Xperia ZR beží na Androi
 • populárne porovnania: Rozdiel medzi hrubým a čistým

  Rozdiel medzi hrubým a čistým

  Kľúčový rozdiel: Hrubý je celkový príjem, na druhej strane čistá je časť celkových príjmov. Podľa Dictionary.com, "Gross" je: Bez zrážok; celkový objem predaja, mzdy, zisk atď., pred odpočítaním výdavkov, daní a podobne (na rozdiel od čistých): hrubý zisk; hrubých predajov. nekvalifikovaný; dokončiť
 • populárne porovnania: Rozdiel medzi pletenie a Purling

  Rozdiel medzi pletenie a Purling

  Hlavný rozdiel: Pletené steh je zvláštny steh v pletení, ktorý ide do stehu od prednej strany na chrbát. Oblúkovým stehom je pletený steh vytvorený pracovným pleteným stehom dozadu, vpichom do stehu od späť do prednej strany. Pletenie je metóda, ktorá sa používa na výrobu tkaniny, tým, že sa priadza na handričku. Pojem "pletené&q
 • populárne porovnania: Rozdiel medzi pokladníkom a účtovníkom

  Rozdiel medzi pokladníkom a účtovníkom

  Kľúčový rozdiel: Pokladník je pojem, ktorý sa používa na opis osoby, ktorá vyberá hotovosť ako súčasť obchodnej transakcie, ktorou je nákup / predaj tovaru a služieb. Účtovník je termín používaný na opis osoby, ktorá vedie písomný záznam o každej obchodnej transakcii, ktorá je nákupom / predajom tovaru a služieb. Pokladník je pojem, ktorý sa
 • populárne porovnania: Rozdiel medzi Kvetom a Budom

  Rozdiel medzi Kvetom a Budom

  Kľúčový rozdiel: Kvet sa vzťahuje na časť rastliny, ktorá obsahuje reprodukčné orgány. Je často obklopený farebnými okvetnými lístkami a sepálkami. Bud sa odvoláva na elementárny stupeň listu a kvetu. Vyskytuje sa ako malá pomocná alebo koncová výčnelok (stonka) na rastline. Kvety sú súčasťou rastliny, ktorá vo všeobecnosti obsahuje reprodukčné orgány. Niekedy je kvetina známa aj ako
 • populárne porovnania: Rozdiel medzi zápasom a boxom

  Rozdiel medzi zápasom a boxom

  Hlavný rozdiel : Box a zápas sú dva rôzne druhy bojových športov. V boxe môže človek zasiahnuť iba jeho súpera údermi, zatiaľ čo v zápase môže človek úplne zaobchádzať so svojimi súpermi, okrem toho, že zlomil krk. Na svete sa hrajú rôzne druhy športov. Zápas a box sú dva rôzne druhy bojových športov. Sú rozdielne, zatiaľ čo člove
 • populárne porovnania: Rozdiel medzi nástupcom a predchodcom

  Rozdiel medzi nástupcom a predchodcom

  Kľúčový rozdiel: Vzťah medzi oboma, nástupcom a predchodcom závisí od typu závislosti na úlohách, ktorý sa má použiť . Nástupcom je osoba, ktorá nasleduje a nahrádza miesto iného. Zatiaľ čo predchodcom je osoba, ktorá má predtým konkrétnu prácu alebo pozíciu. Dictionary.com definuje "Nástupcu" ako: "osobu alebo vec, ktorá uspeje alebo nasleduje" a "osoba, ktorá uspeje iného v kancelárii, pozícii alebo podobne". Následník je tiež číslo, ktoré
 • populárne porovnania: Rozdiel medzi plánovačom svadby a koordinátorom svadby

  Rozdiel medzi plánovačom svadby a koordinátorom svadby

  Kľúčový rozdiel: Svadobný plánovač je profesionálna osoba alebo tím, ktorý pomáha nevesta a ženích pripraviť, organizovať, navrhovať a finančne spravovať svadbu. Na druhej strane, koordinátor svadby je zodpovedný za starostlivosť o detaily v deň svadby. Svadobný deň nie je len veľkým dňom pre nevestu a ženicha, ale aj pre rodiny a viac ľudí, ktorí pracujú na tejto svadbe. Aby sa zabezpečilo, že všetko

Redakcia Choice

Rozdiel medzi chorobou a ILL

Kľúčový rozdiel: Ill a Sick sú dve slová podobného významu, ktoré sa všeobecne používajú na označenie nevhodného alebo nežiaduceho zdravotného stavu jednotlivca. V podstate je slovo "chorý" neformálny termín používaný na označenie krátkodobých chorôb alebo ochorení; zatiaľ čo slovo "chorý" sa formálne používa na označenie akýchkoľvek dlhodobých alebo krátkodobých ochorení alebo ochorení. Často, ak existujú prípady akýchkoľvek n