Rozdiel medzi OSN a WTO

Kľúčový rozdiel: WTO je zodpovedná za uľahčenie svetového obchodu, zatiaľ čo OSN je zodpovedná za podporu medzinárodnej spolupráce.

Organizácia Spojených národov (OSN) a Svetová obchodná organizácia sú dve úplne odlišné organizácie, ktoré na globálnej úrovni zodpovedajú dvom rôznym funkciám. Zatiaľ čo WTO je zodpovedná za uľahčenie svetového obchodu, OSN je zodpovedná za podporu medzinárodnej spolupráce.

Organizácia spojených národov (OSN) je medzivládna organizácia zriadená 24. októbra 1945. Organizácia bola založená s cieľom podporiť medzinárodnú spoluprácu. OSN uspeje po neúspešnej Ligii národov, ktorá vznikla po druhej svetovej vojne, aby zabezpečila, že sa takýto konflikt nezopakuje.

OSN má šesť hlavných orgánov: Valné zhromaždenie (hlavné poradné zhromaždenie); Bezpečnostná rada (na rozhodovanie o niektorých rezolúciách o mieri a bezpečnosti); Hospodárska a sociálna rada (ECOSOC) (na podporu medzinárodnej hospodárskej a sociálnej spolupráce a rozvoja); sekretariát (na poskytovanie štúdií, informácií a zariadení, ktoré OSN potrebuje); Medzinárodný súdny dvor (primárny súdny orgán); a Rada pre dôstojnosť Organizácie Spojených národov (nečinná od roku 1994).

OSN má aj agentúry ako Svetová banka, Svetová zdravotnícka organizácia, Svetový potravinový program, UNESCO a UNICEF. Tiež má Medzinárodný súdny dvor, kde sa vypočujú spory medzi rôznymi krajinami. Hlavnými cieľmi OSN sú: udržiavanie mieru a bezpečnosť, ľudské práva, hospodársky rozvoj a humanitárna pomoc, pomôcť kolóniám dosiahnuť nezávislosť, podporovať environmentálne otázky a vyhlasovať a koordinovať medzinárodné dodržiavanie.

Svetová obchodná organizácia (WTO), ktorá bola vytvorená s cieľom uľahčiť a liberalizovať medzinárodný obchod. Bola založená 1. januára 1995 a bola nástupcom Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT). WTO sa zaoberá väčšinou reguláciou obchodu medzi členskými krajinami a poskytuje rámec pre rokovania o politikách. Pomáha tiež pri formalizácii obchodných dohôd a pri pomoci krajinám pri riešení sporov a pri presadzovaní dodržiavania dohôd WTO. Dohody sú podpísané zástupcami vlád členských štátov a potom ich ratifikujú príslušné parlamenty zástupcov.

Organizácia v súčasnosti pracuje na rokovaniach z nedávneho rozvojového kola rokovaní z Dohy, ktoré začalo v roku 2001. Snaží sa nájsť spoločný základ v obchodných postupoch a konfliktoch medzi voľným obchodom s priemyselnými tovarmi a službami medzi rozvinutými štátmi a rozvojovými krajinami.

Medzi hlavné funkcie WTO patria: dohľad nad vykonávaním, riadením a fungovaním príslušných dohôd, poskytovanie fóra na rokovania a riešenie sporov, preskúmanie a šírenie národných obchodných politík, zabezpečenie súdržnosti a transparentnosti obchodných politík prostredníctvom globálneho dohľadu tvorby hospodárskej politiky a pomoci rozvojovým, najmenej rozvinutým krajinám a krajinám s nízkymi príjmami.

Porovnanie medzi OSN a WTO:

UN

WTO

Plná forma

Spojené národy

Svetová obchodná organizácia

Tvorenie

24. októbra 1945

1. januára 1995

ústredie

Mesto New York

Ženeva, Švajčiarsko

členstva

193 členských štátov a 2 štáty pozorovateľov

160 členských štátov

Vodca

Ban Ki-moon

Roberto Azevêdo

ciele

 • Udržiavanie mieru a bezpečnosť
 • Ľudské práva
 • Hospodársky rozvoj a humanitárna pomoc
 • Pomáhajúcim kolóniám dosiahnuť nezávislosť
 • Podpora environmentálnych otázok
 • Vyhlásenie a koordinácia medzinárodných pokynov
 • Dohliada na implementáciu, správu a prevádzku príslušných dohôd
 • Poskytuje fórum pre rokovania a riešenie sporov
 • Preskúmať a propagovať vnútroštátne obchodné politiky
 • Zabezpečiť súdržnosť a transparentnosť obchodných politík prostredníctvom dohľadu pri tvorbe globálnej hospodárskej politiky
 • Pomoc rozvojovým, najmenej rozvinutým krajinám a krajinám s nízkymi príjmami
Odporúčaná

Súvisiace Články

 • rozdiel medzi: Rozdiel medzi Mall a galériou

  Rozdiel medzi Mall a galériou

  Kľúčový rozdiel: Nákupné centrá alebo nákupné centrá sú veľké uzavreté priestory, ktoré sú často charakterizované mnohými obchodmi, ktoré predávajú tovar verejnosti. Centrá môžu mať strednú až veľkú veľkosť, v závislosti od konštrukcie a počtu obchodov, ktoré chce držať. Galéria je vlastne sklenená promenád
 • rozdiel medzi: Rozdiel medzi internetom a intranetom

  Rozdiel medzi internetom a intranetom

  Hlavný rozdiel: Internet je masívny globálny systém, ktorý spája počítačové siete po celom svete. Milióny súkromných, verejných, akademických, obchodných a vládnych sietí na celom svete sa navzájom prepájajú cez internet, aby mohli zdieľať obrovské množstvá informácií, zdrojov a služieb. Intranet je naopak interná
 • rozdiel medzi: Rozdiel medzi smernicou a politikou

  Rozdiel medzi smernicou a politikou

  Kľúčový rozdiel: Smernica môže stanoviť politiku, priradiť zodpovednosti, definovať ciele a delegovať právomoc tým, ktorí pracujú s autoritatívnym číslom. Politika, na druhej strane, je skôr usmernením alebo princípom alebo pravidlom. Používa sa predovšetkým na reguláciu organizačných záležitostí. Ide o typ vyhlásenia o poloh
 • rozdiel medzi: Rozdiel medzi C a Embedded C

  Rozdiel medzi C a Embedded C

  Hlavný rozdiel: C je typ počítačového programovacieho jazyka. C bol pôvodne vyvinutý Dennis Ritchie v spoločnosti AT & T Bell Labs v rokoch 1969 až 1973. Má voľne formátovaný zdrojový kód programu. C je univerzálny programovací jazyk. Funkcia Embedded C je na druhej strane súbor jazykových rozšírení pre jazyk C programovania. Bolo vydané Výborom
 • rozdiel medzi: Rozdiel medzi kalóriami a tukom

  Rozdiel medzi kalóriami a tukom

  Kľúčový rozdiel: Kalória je pre-SI metrická jednotka energie. Tuky sú estery glycerolu s mastnými kyselinami a sú primárnymi energetickými depotmi zvierat. Vo fitness posadnutom svete sa neustále počujú slová tuky a kalórie. Mnoho ľudí sa snaží a schudnúť tým, že udržiava kontrolu ich príjmu kalórií. Kalórie a tuky sú dva odli
 • rozdiel medzi: Rozdiel medzi vianočnými koledy a vianočnými piesňami

  Rozdiel medzi vianočnými koledy a vianočnými piesňami

  Kľúčový rozdiel: vianočné koledy sú hymny o Vianociach, Ježišovi alebo o pôrode, ktoré sú určené na hudbu. Na druhej strane, vianočné piesne sú v podstate piesne, ktoré hovoria o niečí skúsenosti s Vianocami, okolo Vianoc alebo dokonca vianočné veci. Vianočná sezóna je často spojená s vianočnými stromčekmi, dekoráciami, anjelmi, snehom (na niektorých miestach) a koledami. To je pravda, pred skutočným vi
 • rozdiel medzi: Rozdiel medzi typom P a N typom polovodiča

  Rozdiel medzi typom P a N typom polovodiča

  Rozdiel kľúčov: Typ P a typ N sú dva rôzne typy polovodičov. Typ P má pozitívny náboj, zatiaľ čo typ N nesie záporný náboj. Nálože závisia od koncentrácie dier a koncentrácie elektrónov. Polovodič typu P má väčšiu koncentráciu otvorov, čo má za následok kladný náboj. Podobne typ N má väčšiu koncentráciu elektrónov než koncentrácia dier, čo má za následok negatívny náboj. Typ P a typ N sú dva rôzne typy polovodičo
 • rozdiel medzi: Rozdiel medzi mikrovlnnou rúrou a rúrou

  Rozdiel medzi mikrovlnnou rúrou a rúrou

  Rozdiel v kľúčoch: rúra je tepelne izolovaná komora, ktorá sa používa na vykurovanie, pečenie alebo sušenie látky. Najčastejšie sa používa na varenie. Mikrovlnná rúra je typ rúry, ktorý používa mikrovlny na zohrievanie jedla. Mikrovlnná rúra je typ rúry, ktorý používa mikrovlny na zohrievanie jedla. Mikrovlny sú typom elektr
 • rozdiel medzi: Rozdiel medzi horčičným olejom a horčičným olejom

  Rozdiel medzi horčičným olejom a horčičným olejom

  Hlavný rozdiel: Ako naznačuje ich názov, olej z horčicových a horčičných semien sa získava z tradičných horčičných semien. I keď ich názov znie podobne, majú medzi nimi rozdielne rozdiely. Horčičný olej a horčičný olej, znie rovnako, a preto sú tieto oleje považované za rovnaké; je pravda, že sú "rovnaké", ale; fakt je "taký nie je ten prípad". Aj keď ich názov znie podobne,

Redakcia Choice

Rozdiel medzi podstatným menom a predmetom

Kľúčový rozdiel: podstatné meno je slovo, ktoré sa používa na identifikáciu triedy ľudí, miest, predmetov, udalostí atď. Predmetom je každá osoba alebo vec, o ktorej sa hovorí alebo o ktorej sa hovorí vo vete. Podstatné mená sú neoddeliteľnou súčasťou reči v anglickej gramatike. Tieto slová nám pomáhaj