Rozdiel medzi socializmom a komunizmom

Kľúčový rozdiel: Socializmus sa vzťahuje na hospodársky systém, ktorého cieľom je rozdeľovať zdroje každej osobe podľa svojich skutkov. Komunizmus sa odvoláva na hospodársky a politický systém, ktorého cieľom je rozdeliť zdroje na každú osobu podľa svojich potrieb.

Komunizmus a socializmus sú ideologické zásady, ktoré sa vyvinuli v reakcii na priemyselnú revolúciu. V priebehu priemyselnej revolúcie majitelia kapitalistickej továrne rástli mimoriadne bohatými tým, že využívali svojich pracovníkov, ktorí boli vyplácaní menej, mali mimoriadne dlhé hodiny bez prestávok na jedlo alebo riadnej ventilácie. Socializmus aj komunizmus mali za cieľ zlepšiť situáciu pracovníkov a podporiť hospodársky rast prostredníctvom rôznych ideálov.

Podľa slovníka.sk definícia socializmu hovorí, že ide o teóriu alebo systém sociálnej organizácie, ktorý sa zasadzuje za to, aby sa v komunite stali vlastníctvo a kontrola prostriedkov výroby a distribúcie, kapitálu, pôdy atď. celé. Je menej extrémny a flexibilnejší ako komunizmus.

Slovo komunizmus pochádza z latinského slova "communis", čo znamená "zdieľanie" alebo "patrí ku všetkým". Je to myšlienka slobodnej spoločnosti bez rozdelenia alebo odcudzenia, kde sú ľudia bez útlaku a nedostatku. Definícia komunizmu hovorí, že ide o teóriu alebo systém sociálnej organizácie založený na držaní všetkého majetku v spoločnom, skutočnom vlastníctve pripisovanom spoločenstvu ako celku alebo štátu. Komunizmus je systém spoločenskej organizácie, v ktorom je všetka hospodárska a spoločenská činnosť riadená totalitným štátom, v ktorom dominuje jedna a sama sebaobdobá politická strana.

Hlavným rozdielom je, že socializmus sa týka hlavne hospodárskeho systému, zatiaľ čo komunizmus súvisí s politickým systémom. Oba sú systémy výroby na použitie založené na verejnom vlastníctve výrobných prostriedkov a centralizovanom plánovaní. Socializmus verí, že plánovaná sociálna kontrola by mala byť použitá na riadenie hospodárstva, zatiaľ čo komunizmus verí, že centralizované organizácie by mali riadiť ekonomiku, aby priniesli beztrestnosť a beztrestnosť, tj každý bude rovnaký.

Aj socializmus je forma novej spoločnosti, ktorá vyrastie priamo z kapitalismu, zatiaľ čo komunizmus je rozvojom alebo "vyššou etapou" socializmu. Socializmus verí v prinášanie beztriednej spoločnosti prostredníctvom kapitalismu a súkromného vlastníctva. Spoločne existuje a stavia sa na kapitalizme. Socializmus umožňuje kooperačným skupinám pracovníkov kontrolovať továreň alebo farma spoločne. Komunizmus však verí, že prináša beztrestnosť tým, že ukončí kapitalizmus a súkromné ​​vlastníctvo. Hovorí sa, že všetky nehnuteľnosti, továrne atď. By mali byť vo vlastníctve ústrednej vlády.

Ďalším rozdielom je, že socialisti veria, že ekonomická kontrola môže byť dosiahnutá zapojením mnohých ľudí čo najviac do zostavovania beztriednej spoločnosti. Komunisti sa naopak domnievajú, že malá skupina ľudí by mala mať zodpovednosť za založenie spoločnosti.

Podľa socialistického ideálu sa výroba rozdeľuje podľa ľudských činov, množstva a kvality vykonanej práce, v protiklade s komunizmom, kde sa výroba rozdeľuje podľa potrieb ľudí. V tomto prípade je však v prvom rade dôležité, aby výroba bola dostatočne vysoká, aby pokryla potreby všetkých. Komunistický ideál tvrdí, že ľudia budú pracovať v komunistickej spoločnosti nie preto, lebo musia, ale preto, že chcú, a to zo zodpovednosti.

Komunizmus aj socializmus boli metódy určené na zlepšenie životov obyčajných ľudí a rovnomerné rozdeľovanie bohatstva medzi ľuďmi, a tak vytvárať beztrestnosť. V praxi však ani nie je schopný dosiahnuť svoj ideálny cieľ. Socializmus odmeňuje ťažkú ​​prácu, kde podiel každého pracovníka na zisku závisí od jeho alebo jej príspevku do spoločnosti. Komunizmus na druhej strane neposkytuje ľuďom motiváciu k práci. Centrálni plánovači jednoducho berú svoje výrobky a distribuujú ich medzi verejnosť rovnako. Pracovníci si uvedomili, že nebudú ťažiť z práce, a preto prestali pracovať.

Okrem toho socializmus a komunizmus kritizovali kapitalisti, ktorí tvrdili, že oba systémy narušili alebo chýbali cenové signály, pomalý alebo stagnujúci technologický pokrok, ako aj znížené stimuly, prosperitu a uskutočniteľnosť.

V modernej terminológii sa komunizmus stal synonymom politík štátov ovládaných komunistickými stranami bez ohľadu na praktický obsah aktuálneho ekonomického systému. Niektoré príklady takýchto štátov zahŕňajú Vietnamskú socialistickú republiku, Čínsku ľudovú republiku (ČĽR), Sovietsky zväz, Kubu, Kambodžu a Laos.

Príkladom socialistických štátov, ktoré majú socialistické politiky v kombinácii s kapitalistickou ekonomikou a demokratickým politickým systémom, sú Švédsko, Nórsko, Francúzsko, Kanada, India a Spojené kráľovstvo. Tieto krajiny začlenili niektoré socialistické myšlienky do svojich ekonomických systémov. Patria medzi ne dávky pracovníkov, ako je dovolenka, univerzálna zdravotná starostlivosť, dotovaná starostlivosť o dieťa atď., Bez náročnej centrálnej kontroly priemyslu.

Odporúčaná

Súvisiace Články

 • populárne porovnania: Rozdiel medzi Samsung Galaxy S4 Mini a Nexus 4

  Rozdiel medzi Samsung Galaxy S4 Mini a Nexus 4

  Kľúčový rozdiel: Spoločnosť Samsung oficiálne oznámila malému bratovi svojej úplne novej vlajkovej lode: Samsung Galaxy S4 Mini. Telefón je vybavený 4, 3 palcovou kapacitou dotykovej obrazovky qHD Super AMOLED s kapacitou ~ 256 ppi. Hmotnosť telefónu bola tiež znížená na 107 gramov pre model 3G a 108 gramov pre model LTE. Nexus 4 je štvrt
 • populárne porovnania: Rozdiel medzi Samsung a Sony

  Rozdiel medzi Samsung a Sony

  Kľúčový rozdiel: spoločnosť Samsung bola pôvodne známa ako obchodná spoločnosť; je navrhnutý a predávaný Lee Byung-Chul. Spoločnosť Sony je významnou technologickou spoločnosťou; je navrhnutý a predávaný spoločnosťami Masaru Ibuka a Akio Morita. Spoločnosť Samsung a spoločnosť Sony sú dve z najvýraznejších spoločností. Poďme pochopiť vývoj spoločností
 • populárne porovnania: Rozdiel medzi inžinierom softvéru a počítačovým inžinierom

  Rozdiel medzi inžinierom softvéru a počítačovým inžinierom

  Kľúčový rozdiel: Softvér inžinieri je osoba, ktorá sa zaoberá návrhom, vývojom, konštrukciou, testovaním a údržbou softvéru. Títo ľudia sa tiež môžu odvolávať na seba ako na vývojárov softvéru alebo počítačových programátorov. Inžinieri počítača sú ľudia, ktorí sú zodpovední za vývoj, implementáciu a testovanie počítačových komponentov vrátane hardvéru a softvéru. Musia tiež vyvíjať čipy, mikroprocesory a ďalš
 • populárne porovnania: Rozdiel medzi elektrotechnikou a elektronikou

  Rozdiel medzi elektrotechnikou a elektronikou

  Hlavný rozdiel : Elektrická je definovaná ako čokoľvek, čo sa týka elektriny alebo sa na ňu vzťahuje. Elektronika je definovaná ako veda a technológia, ktorá sa zaoberá vývojom a aplikáciami elektronických zariadení a obvodov. Podľa daných definícií pojmov elektrická a elektronická sa dá vyvodiť, že elektrické zariadenia pracujú na elektrickej energii, zatiaľ čo termín elektronika sa zaoberá vedou a používaním elektrických zariadení. Keď hovoríme o elektrických a elekt
 • populárne porovnania: Rozdiel medzi servopohonom a manuálnym riadením

  Rozdiel medzi servopohonom a manuálnym riadením

  Rozdiel kľúčov: Posilňovač riadenia je systém, ktorý pomáha riadiť kolesá pomocou výkonu motora. Manuálne riadenie je systém riadenia, v ktorom sa na riadenie používa ručná sila. Riadenie sa vzťahuje na mechanizmus vedenia kolies smerom k zamýšľanému smeru. Musíte byť oboznámení s riadiacimi systémami automobilov. Vodič používa riadenie na
 • populárne porovnania: Rozdiel medzi alkoholom a likérom

  Rozdiel medzi alkoholom a likérom

  Hlavný rozdiel: Alkohol je chemická zlúčenina a má rôzne použitia skôr ako len na pitie. Liquor je destilovaný alkoholický nápoj určený na konzumáciu. V modernej terminológii sa alkohol vždy používa na označenie alkoholických nápojov; ale nie je to len tak. Alkohol je organická chemická zlúčenina. Má oveľa širší rozsah n
 • populárne porovnania: Rozdiel medzi veľkosťou papiera A4 a A5

  Rozdiel medzi veľkosťou papiera A4 a A5

  Hlavný rozdiel: Veľkosť A5 je polovičná veľkosť papiera formátu A4 podľa série veľkostí listov ISO 'A', ktorá je založená na pomere konštantnej šírky k dĺžke 1: druhá odmocnina 2 (hodnota približne = 1, 4142). Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (ISO) vydala formálne normy na meranie takmer všetkého, čo sa používa alebo vyrobilo, vrátane papiera. V roku 1920 publikoval Dr. Pors
 • populárne porovnania: Rozdiel medzi Pulsar 150 a Apache 160

  Rozdiel medzi Pulsar 150 a Apache 160

  Kľúčový rozdiel: Pulsar 150 je modelom motocykla od firmy Bajaj Auto. Apache 160 je motocykel vyrobený spoločnosťou známa ako TVS Motors. Obaja sa líšia v rôznych technických špecifikáciách, ako sú motor, rozmery, typ štartu atď. V súčasnosti je Pulsar 150 vybavený patentovanými technológiami ako DTS-I a Exhausttec spoločnosti. Je to jedna z piatich
 • populárne porovnania: Rozdiel medzi parašutizáciou a paraglidingom

  Rozdiel medzi parašutizáciou a paraglidingom

  Kľúčový rozdiel: Pri parašutistických a paraglidingových športoch sa používajú podobné typy oblúkov, ktoré sú padáky a padáky. Tieto parapety sa líšia svojimi vzormi a hmotnosťami, to znamená, že padáky sú silne postavené ako paraglidári. Parašutizmus a paragliding sú dobrodružné letecké športy a padáky a paraglidingy používané v týchto športoch sú odvodené od spoločného predka, parafoil draka. Parachuting technológia bola skutočne vy

Redakcia Choice

Rozdiel medzi listom ponuky a listom o úmysle

Kľúčový rozdiel: Pokiaľ ide o zamestnanosť, ponuka listu aj listu zámeru zohráva dôležitú úlohu v cykle prijímania zamestnancov. Písomná ponuka je poskytnutá spoločnosťou s uvedením podrobností o práci, ktorá sa ponúka uchádzačovi. Na druhej strane, list o zámere je podobný sprievodnému listu, ako ho poskytuje kandidát spoločnosti, a definuje skúsenosti a kvalifikáciu kandidáta. Písomný zámer sa používa na pod