Rozdiel medzi záznamom CName a záznamom

Kľúčový rozdiel: Obidva záznamy CNAME a A sú typy záznamov prostriedkov v systéme názvov domén (DNS). A Záznam mapuje názov domény na jednu alebo viac adries IP. Záznam CNAME na druhej strane mapuje názov domény na iný názov domény.

Webové adresy sú jednoznačne identifikované IP adresami. IP znamená internetový protokol. Adresa IP je číselný štítok, ktorý je priradený zariadeniu, ktoré sa pripája na internet pomocou protokolu Internet pre komunikáciu, tj každé internetové pripojenie. Webové stránky majú rovnako rovnakú IP adresu pre každú webovú stránku. Keďže však tieto adresy IP nie sú ľahko zapamätateľné, zjednodušujeme ich pomocou názvov domén.

Obidva záznamy CNAME a A sú typy záznamov prostriedkov v systéme názvov domén (DNS). Záznamy o zdrojoch sú databázové záznamy, ktoré sú uložené v zónach súborov DNS. DNS je zodpovedný za implementáciu distribuovanej, hierarchickej a redundantnej databázy pre informácie súvisiace s názvami internetových domén a adresami.

A Záznam mapuje názov domény na jednu alebo viac adries IP. Napríklad: prejdením na stránku mydomain.com sa zobrazí výzva prehliadaču na vyhľadávanie DNS, čo bude mať za následok zodpovedajúcu IP adresu, napríklad 111.222.333.444.

Záznam CNAME na druhej strane mapuje názov domény na iný názov domény. Záznam CNAME znamená záznam Canonical Name. Záznam CNAME je typ záznamu o zdroji, ktorý určuje, že názov domény je alias iného kanonického alebo všeobecne akceptovaného názvu domény. Webopedia definuje záznam CNAME ako "záznam v databáze DNS, ktorý označuje pravý alebo kánonický názov počítača, s ktorým sú priradené jeho aliasy. Počítač, ktorý je hostiteľom webovej lokality, musí mať adresu IP, aby sa pripojil k sieti World Wide Web. DNS rieši názov domény počítača na jeho IP adresu, ale niekedy sa na rovnakú IP adresu rozpozná viac ako jedno doménové meno a to je miesto, kde je CNAME užitočná. Stroj môže mať neobmedzený počet prezývok CNAME, ale samostatný záznam CNAME musí byť v databáze pre každý alias. "

Napríklad: ak existuje niekoľko subdomén, ako napríklad www.mydomain.com, ftp.mydomain.com, mail.mydomain.com atď., Môžu byť prepojené pomocou CNAME. Preto zadanie ktorejkoľvek z čiastkových domén vedie k hlavnému názvu domény, napríklad mydomain.com.

CNAME

Nahrávka

Hodnota (desatinné)

5

1

Definovanie RFC

RFC 1035

RFC 1035

popis

Kánonický záznam názvu

záznam adresy

funkcie

Alias ​​jedného názvu do druhého: Vyhľadávanie DNS bude pokračovať opakovaním vyhľadávania s novým názvom.

Vracia 32 bitovú adresu IPv4, ktorá sa najčastejšie používa na mapovanie názvov hostiteľov na adresu IP hostiteľa, ale tiež sa používa pre DNSBL, ukladanie masiek podsiete do RFC 1101 atď.

Odporúčaná

Súvisiace Články

 • populárne porovnania: Rozdiel medzi SEO a SEM

  Rozdiel medzi SEO a SEM

  Kľúčový rozdiel: SEO je podmnožinou SEM, kde sa obe stránky používajú na propagáciu webových stránok s cieľom získať viac návštevníkov. Search Engine Marketing je metóda používaná na propagáciu webových stránok a produktov online prostredníctvom platených reklamných techník. SEO na druhej strane je pro
 • populárne porovnania: Rozdiel medzi JDK a JRE

  Rozdiel medzi JDK a JRE

  Hlavný rozdiel: JDK znamená Java Development Kit, ktorý poskytuje Java vývojovým komponentom vývojárom Java. JRE znamená Java Runtime alebo Runtime Environment Open JDK (Open Java Development Kit) je súčasťou JDK a je známe, že poskytuje softvérovým nástrojom v otvorenej implementácii vývojárom javy. JDK (Java Develop
 • populárne porovnania: Rozdiel medzi Paranormal a Parapsychology

  Rozdiel medzi Paranormal a Parapsychology

  Kľúčový rozdiel : Paranormálny je termín, ktorý pokrýva širokú škálu anomálií, ako je telepatia, mimosenzorické vnímanie, psycho kinesis atď. Parapsychológia je skúmanie a štúdium paranormálnych udalostí, ktoré veda nevysvetlila. Paranormálne, ako to naznačuje názov, naznačujú niečo, čo je abnormálne a často sa obťažuje ľuďom, ktorí nemajú žiadne vedomosti o tejto téme. Paranormálne pokrýva širokú škálu tém,
 • populárne porovnania: Rozdiel medzi jogou a aerobikom

  Rozdiel medzi jogou a aerobikom

  Hlavný rozdiel: Slová jogy a aerobiku sa zaoberajú fyzickou kondíciou. Jóga znamená božské cvičenie na udržanie stability tela; Aerobik sú cvičenia na udržanie telesnej kondície. Jóga znamená duchovnú disciplínu. Jóga má indický pôvod z obdobia vedy. Vo Védách má jóga privilegované postavenie. To bolo praktizované skor
 • populárne porovnania: Rozdiel medzi ženami a ženami

  Rozdiel medzi ženami a ženami

  Kľúčový rozdiel : Ženy aj ženy sa používajú na označenie žien. Žena je jedinečný termín, ktorý sa používa na opis jednej (jednej) dospelého dámy, zatiaľ čo ženy sú pluralitné termíny používané na opis viac ako jednej dámy. Dospelá žena je vždy označovaná ako "žena". Zatiaľ čo viac ako jedna dospelá ž
 • populárne porovnania: Rozdiel medzi Bleach a tvárou

  Rozdiel medzi Bleach a tvárou

  Kľúčový rozdiel: Bielidlo sa vzťahuje na bieliace činidlo (všeobecne chemické činidlo), ktoré sa používa na zmiernenie tónu kože alebo dokonca pleti pokožky. Používa sa na zjednodušenie farby vlasov na tvári. Tento proces sa označuje ako bielenie. Avšak bielidlo sa môže použiť aj na bielenie alebo odfarbenie iných typov vecí, ako je papierová buničina, zuby, farbené drevo, tkanina atď. Obličej je kozmetická liečba
 • populárne porovnania: Rozdiel medzi Moron a Retard

  Rozdiel medzi Moron a Retard

  Kľúčový rozdiel: Moron je osoba, ktorá je extrémne frustrujúca a zvyčajne chýba v nadradenom úsudku. Retard je osoba, ktorá je mentálne retardovaná alebo nevzdelaná. Niektorí psychológovia a psychiatri sa domnievajú, že neexistuje žiadny presný význam pre morónku a retardáciu. Tieto slová sa neisto používajú pre ľudí, ktorí sa zdajú naštvaní, hlúpi, nudní, polodrhoľní a / alebo nerozumní; každý je často vyradený v prospech dunce, dolt a numskull. Anglický slovník definuje moron ako osob
 • populárne porovnania: Rozdiel medzi chip a wafer v elektronike

  Rozdiel medzi chip a wafer v elektronike

  Kľúčový rozdiel: Čip je tiež známy ako integrovaný obvod, jedná sa o zostavu elektronických súčiastok, ktoré sú vyrobené v jednej jednotke, zatiaľ čo oblátka sa vzťahuje na tenké pláty kremíka, ktoré sa používajú pri tvorbe integrovaných obvodov, pretože integrované obvody sú vložené do týchto doštičiek. Integrovaný obvod je známy ako či
 • populárne porovnania: Rozdiel medzi Tai Chi a Wing Chun

  Rozdiel medzi Tai Chi a Wing Chun

  Kľúčový rozdiel: Tai Chi je tradícia starovekého čínskeho bojového umenia. Wing Chun je tiež čínska forma bojového umenia, ale je postavená na súčasných zručnostiach a bojových technikách v reálnom svete. Výraz Tai Chi znamená "najvyššiu konečnú päsť". Je to disciplína venovaná dosiahnutiu jednoty a harmónie medzi mysľou a telom človeka. Tai Chi je vysoko ovplyvnený tao

Redakcia Choice

Rozdiel medzi štipendiou a finančnou pomocou

Kľúčový rozdiel: Finančná pomoc má poskytnúť podporu hodnotnej osobe alebo príčine v peňažnom vyjadrení, zatiaľ čo štipendium je formou finančnej pomoci, ktorá sa poskytuje študentom, aby im pomohla zaplatiť za svoje vzdelanie. Finančná pomoc zahŕňa štipendiá, granty a pôžičky. Finančná pomoc je poskytnúť